• banner

Marknadspriset på grafitelektrod förväntas fortfarande stiga på grund av kostnadsökningen

Marknadspriset på grafitelektrod förväntas fortfarande stiga på grund av kostnadsökningen

Priset på grafitelektrod har höjts nyligen.Den 25 februari 2022 är det vanliga genomsnittspriset på Kinas grafitelektrodmarknad 3670 USD/ton, en ökning med 4,49 % från samma period förra veckan, 10,51 % från samma period förra månaden, 10,51 % från början av året och 42,36 % från samma period förra året.De huvudsakliga orsakerna till prishöjningen på grafitelektroderna analyseras enligt följande:

1. Priset på råmaterial - nålkoks/lågsvavlig petroleumkoks fortsätter att stiga, produktionskostnaden för grafitelektrod är fortfarande hög.
2. De inhemska stålverken förväntas återuppta produktionen efter festivalen, och efterfrågan på grafitelektrod förväntas öka.
3. Den totala drifthastigheten för grafitelektrodföretag är otillräcklig, och utbudet av vissa specifikationer har varit mycket snävt.

Skog: Det förväntas att priset på grafitelektrod kommer att stiga drivet av höga kostnader, ökad efterfrågan, snäv tillgång och flera fördelar.


Posttid: Mar-10-2022